Suggestion Form

Preeti Modi

Jay Shree Krushna

SejalbenBau j Aabhar

Aati sundar vachanamrut no labh malyo

Recording Link hoy to please mukso 

Varamvar sambharvanu gamase ane toj hridyarud thase

Phari Thy Aabhar Ben

Jyoti Shah

Jay Shree Krishna.. 

Rasiya was wonderful..

Manoratha..

Sh Thakorji.. Sh Mahaprabhuji.. Sh Vallabha ni khub sewa ane satsang karo evi mari shubh kana..

I sould be able to join for our satsang for next time.